Polityka prywatności

NOTA PRAWNA

Właścicielem i dostawcą strony internetowej w domenie [www.stomatologiawilanow.pl] (dalej „Serwis”) jest Marketing Master Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000600593; NIP: 5252646566 (dalej „Marketing Master”). Marketing Master udostępnia Serwis [Nieckula Dental Clinic] prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna], który jest administratorem danych osobowych pobieranych w Serwisie. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

1. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest urządzenie końcowe, takie jak komputer, tablet lub smartfon, wyposażone w wiodącą przeglądarkę internetową i aktualne oprogramowanie.

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują [Nieckula Dental Clinic] prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna] oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm).

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna] lub wykorzystywanych przez [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna] bądź Marketing Master za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszające zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.

7. Marketing Master ani [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna] nie ponoszą odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu.

8. Dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Marketing Master ani [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna] nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, ani nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

9. Marketing Master i [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna] zastrzegają sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w zakresie całości lub części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

10. Marketing Master i [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna] nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych osób trzecich, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

11. Marketing Master i [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna] nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Marketing Master i [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna] nie są odpowiedzialni za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu.

12. Prezentowane w Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne warunki oferty handlowej, w szczególności cena, dostępność, jak i inne dane, mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane zabiegi oferowane przez klinikę. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej, plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania i konsultacji z lekarzem stomatologiem.

POLITYKA DOTYCZĄCA UŻYWANIA CIASTECZEK

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego [adres www]. Jeżeli korzystasz z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania serwisu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Dlatego możesz samodzielnie określić sposób działania plików Cookies, zmieniając ustawienia we własnej przeglądarce internetowej. Oznacza to, że możesz częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Portalu. Zgodnie z przepisami, zgoda na korzystanie z plików Cookies może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. Jeśli nie zgodzisz się na to, możesz odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz
w sekcji pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem:
– optymalizacji korzystania z serwisu internetowego;
– wygody użytkowania serwisu;
– dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników;
– do zbierania anonimowych statystyk.

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Klauzula obowiązku informacyjnego
[Administrator, dane kontaktowe]
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Sarmacka 10C/C, 02-972 Warszawa] („Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: [Nieckula i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Sarmacka 10C/C, 02-972 Warszawa] lub elektronicznie – na adres [recepcja@stomatologiawilanow.pl], lub telefonicznie na numer: [505309409].
3. Twoje dane osobowe, udostępnione nam przez Ciebie dobrowolnie w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celach:
(a) umożliwienia korzystania z formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;
(b) związanych z udzieleniem odpowiedzi na Twoją wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Tobą w odpowiedzi na zapytanie;
(c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług;
(d) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda (jeżeli nie doszło do zawarcia umowy z Administratorem albo po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej z Administratorem);
(e) archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwizacyjnych;
(f) ewentualnego dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
5. Niezależnie od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, o czym mowa w pkt. (c) powyżej, zapytamy Ciebie o zgodę na kierowanie do Ciebie informacji handlowych drogą elektroniczną (SMS, MMS, e-mail), jak również o możliwość kierowania marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących na podstawie odrębnych przepisów (telefonowanie, SMS, MMS, e-mail).
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy świadczenia usługi drogą elektroniczna, w tym do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym, przesłania oferty, ewentualnego zawarcia umowy na produkty lub usługi Administratora lub kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego.
7. Wobec Ciebie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
[Okres przechowywania danych osobowych]
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia złożenia zapytania drogą formularza kontaktowego, a jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług Administratora – przez okres świadczenia usług (obowiązywania umowy).
9. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres dłuższy jeśli wymagają tego przepisy prawa lub obowiązki administratora danych osobowych lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
10. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, Twoje dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
11. Twoje dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych w czasie obowiązywania umowy będziemy przechowywać do momentu ustania obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
[Kategorie odbiorców danych]
12. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
13. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, w tym Marketing Master Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tymi podmiotami łączy Administratora umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
14. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz ewentualnie kurierom, kancelariom prawnym.
15. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
[Prawa]
16. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
17. Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
18. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
19. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
20. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
21. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Zadzwoń!
Wilanów
Chcesz uzyskać więcej informacji? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Wyrażam Nieckula Dental Clinic zgodę na:

Zarezerwuj wizytę!
Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń
505 309 409